fredag 31 maj 2013

Ska jag gödsla mina skägglösa iris?

Frågor & Svar

Iris


Läser på HIH:s hemsida att sibiricor inte behöver extra gödning medan det i många trädgårdsböcker står att de skall gödslas och blir lite undrande. 

I en annan fråga på bloggen står det även att blomning kan utebli om man gödslar för mycket. Finns det risk att detta inträffar om jag gödslar de växter som växer tillsammans med irisarna?

Svar: Sibiricor klarar sig bra utan extra gödning i de flesta jordar men svarar även bra på lite extra tillförsel.

Specialgruppen för sibiricor inom AHS - det amerikanska irissällskapet - rekommenderar en giva gödsel tidig vår och en efter blomning. Då helst med.en balanserad NPK-blandning, dvs ungefär lika innehåll av N (kväve), P (fosfor) och K (kalium).

Vissa förordar istället att man 1 ggn/månad vattnar med flytande växtnäring.

Varningen för utebliven blomning gäller övergödning inte måttlig gödning. Irisarna tar därför inte någon skada om du gödslar dem på samma sätt som resterande växter i samma rabatt.

Komplettera gärna på svaret med egna erfarenheter


    Inga kommentarer :

    Skicka en kommentar